Forsikringer

Forsikringer

Solrød Comets er omfattet af Idrættens Forsikringer, via DGI. Idrættens Forsikringer dækker alle, der udfører et frivilligt arbejde for foreningen.

  • Arbejdsskadeforsikring
  • Ansvarsforsikring
  • Retshjælpsforsikring
  • Rejseforsikring (gælder også idrætsudøvere, lønnede og ulønnede ledere, trænere, instruktører, dommere og andre ansatte under rejser og ophold i udlandet.)
  • Psykologisk krisehjælp

Spillere skal selv tegne en ansvars- og ulykkesforsikring, hvis de vil være dækket.

Læs nærmere på: https://www.dgi.dk/foreningsledelse/drift/jura/artikler/saadan-daekker-idraettens-forsikringer